ÇEVRE POLİTİKASI

Morfose Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Tic. A. Ş. (‘’Morfose Kozmetik’’) olarak tüketici ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaklaşım sergiler ve çevreye verdiğimiz zararlı etkileri azaltmayı amaçlamaktayız.

Bu amaçla; ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin çevresel açıdan güvenli olmasını sağlamayı, tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar tüm aşamalarda çevre için aynı duyarlılığı göstermeyi ve çevreye olan sorumluluklarımız konusunda başta tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm operasyonel paydaşlarımızın bilincinin arttırılmasını hedeflemekteyiz.

Morfose Kozmetik olarak sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi içerisinde hedeflerimize ulaşmak için:

  • Hammadde temininden tüketicimizin ürünlerimizi kullanımı ve bertaraf aşamasına kadar olan her basamakta çevresel etkilerimizi değerlendirir, teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını sağlarız,
  • Çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uyarız,
  • Doğal kaynakların tüketiminin azaltılmasını ve enerji verimliliğinin artmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sürekli takip ve geliştirilen uygulamalarımızla sağlıyoruz,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincinin artmasını sağlarız,
  • Çevre duyarlılığın gelişmesi ve çevre hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunmaları için tüm operasyonel paydaşlarımız ile birlikte hareket ediyoruz,
  • Çevre yönetim sisteminin devamlılığının sağlanması için periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmekteyiz.